Call us for Book a table : 234 - 456 - 7890
left section

JAKOŚĆ

JAKOŚĆ

Interjarek Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na utrzymanie wysokich standardów jakości produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług i obsługę Klientów. Od 2012 r. firma działa zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych i konfekcjonowanych wyrobów w oparciu o wymagania Standardu IFS. Przeprowadzane regularnie audyty zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz podnoszenie świadomości pracowników, zapewniają ciągłe doskonalenie przeprowadzanych przez firmę procesów produkcyjnych i sprzedażowych. Zakładowe laboratorium z pracownią fizykochemiczną i mikrobiologiczną wraz z Działem Kontroli Jakości czuwają nad bezpieczeństwem wyrobów i gwarancją dotrzymania oczekiwanych przez Klienta parametrów wyrobów.