Call us for Book a table : 234 - 456 - 7890
left section

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy INTERJAREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel projektu: pomoc przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Planowane efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Całkowita wartość projektu: 115.545,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 115.545,78 PLN

 

Beneficjent: INTERJAREK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

www.mapadotacji.gov.pl